De behandeling van parodontitis

Periodontitis-vs-ontstoken-tandvleesNiet alle personen die ontstoken tandvlees hebben, krijgen ook parodontitis. Dit is afhankelijk van de aantallen en soorten bacterieën die in de tandplaque voorkomen, maar ook van de weerstand van de desbetreffende patiënt. Bovendien is vastgesteld dat roken de weerstand sterk verlaagd.

Alleen de tandarts of mondhygiënist kan met zekerheid vaststellen of u een parodontitis heeft. Naast de bloeding die optreedt bij de metingen, zal de ruimte tussen tand en/of kies en tandvlees verdiept zijn tot ruimten en dieper dan 3 mm. Op röntgenfoto’s is vervolgens aan te tonen of kaakbot is afgebroken en in welke mate.

Bij de behandeling van parodontitis moeten de tandarts en/of mondhygiënist de voor u onbereikbare plaatsen onder het tandvlees ontdoen van plaque en tandsteen, samen met het tandsteen boven het tandvlees, terwijl u de plaque boven het tandvlees nauwkeurig zelf moet verwijderen. Wanneer deze reiniging goed wordt uitgevoerd zal het tandvlees meestal weer genezen. Het weefsel dat verloren is gegaan, als gevolg van de parodontitis, komt helaas niet meer terug. Door een goede dagelijkse mondhygiëne, gecombineerd met professionele reiniging tijdens de nazorgbehandelingen, kunt u voorkomen dat er opnieuw een ontsteking ontstaat.

Wanneer de pockets heel erg diep zijn, is het lichaam niet meer in staat om met reiniging alleen, helemaal te genezen en blijven na de behandeling nog plaatsen over met verdiepte pockets die voor u niet toegankelijk zijn voor reininging. Door het tandvlees te verplaatsen wordt de toegankelijkheid voor reiniging kunstmatig gecreëerd. Deze behandeling wordt omschreven als “flap-operatie”. Het tandvlees wordt hierbij, onder plaatselijke verdoving, losgemaakt en zo terug ingehecht dat de resterende pockets zijn verdwenen en alle te reiningen plaatsen toegankelijk zijn geworden. Door een goede dagelijkse mondhygiënte zal er dan geen parodontitis meer ontstaan.

Parodontitis: de behandeling zelf

Periodontitis-vs-ontstoken-tandvlees

Parodontitis is een vergevorderde vorm van tandvleesontsteking

Eerste onderzoek

Bij het eerste onderzoek van een nieuwe patiënt wordt de gezondheidstoestand van het parodontium uitgebreid gedocumenteerd aan de hand van een z.g. parodontiumstatus en eventuele röntgenfoto’s. Dit eerste onderzoek wordt uitgevoerd door de tandarts-parodontoloog. Op grond van de uitgebreide documentatie wordt het plan van aanpak met de patiënt doorgesproken met de bijbehorende kostenbegroting. Tevens wordt schriftelijk verslag gedaan naar de verwijzende tandarts en eventueel de mondhygiënist. Op grond van de verstrekte informatie kan de patiënt gefundeerd beslissen of op het behandelingsvoorstel wordt ingegaan. Soms vindt tussentijd nog overleg plaats met de verwijzer.

Initiële parodontitis behandeling

De meeste patiënten brengen vervolgens een aantal bezoeken aan de mondhygiënist voor:
  • Begeleiding naar een optimaal niveau van mondhygiëne;
  • Verwijdering van plaque, tandsteen (eventueel bijwerken van restauraties) en polijsten;
  • Subgingivale gebitsreiniging, ofwel het grondig reinigen van de worteloppervlakken onder het tandvlees;
  • Een bacteriologisch onderzoek (indien geïndiceerd).

Herbeoordeling

Het evaluatieonderzoek bij de tandarts-parodontoloog vindt +/- twee maanden na de laatste behandeling door de mondhygiënist plaats. Aan de hand van de ervaringen en wensen van de patiënt en de uitkomst van de nieuwe metingen worden nieuwe afpraken gemaakt voor eventuele vervolgbehandelingen.

Parodontale chirurgie

Indien de initiële parodontitis behandeling niet heeft geleid tot voldoende verbetering en er met name diepe pockets blijven bestaan die voor zelfreiniging door de patiënt nog onbereikbaar zijn, wordt een chirurgische ingreep uitgevoerd met het doel de onbereikbare plaatsen bereikbaar te maken, het ontstekingsproces te elimineren en het verdere afbraakproces stop te zetten. Na de operatie dient waar mogelijk een stabiele sitatie te ontstaan met ondiepe pockets.

Nazorg

Wanneer patiënten de actieve fase van de behandeling hebben doorlopen wordt een programma van nazorg opgesteld. Aanvankelijk nog onder toezicht van de tandarts-parodontoloog, maar later weer onder toezicht van de eigen tandarts. Deze behandleing wordt meestal uitgevoerd door de mondhygiënist. De jaarlijkse evaluatie altijd door de tandarts-parodotoloog. Bij zo’n nazorgbehandeling wordt het parodontium gecontroleerd, wordt het niveau van zelfreiniging indien nodig bijgesteld en worden eventuele restpockets gereinigd.

Author: admin

Share This Post On