Angstpatiënten FAQ

Angst en gebitsverwaarlozing gaan vaak samen. Er zijn in Nederland meer dan 1.000.000 mensen echt bang voor de tandarts. De angst is vaak zo groot dat zelfs een controle afspraak jaren wordt verschoven.

Bij veel van onze patiënten vormt dit de oorzaak van hun problemen. Een goede tandaarts legt patiënten steeds uit wat er gaan gebeuren. Hierdoor gaan ze zich op hun gemak voelen, wat blijkt uit de terugkoppeling van hun ervaringen. Er zijn ook speciale angsttandartsen, die zich specicialiseren in het behandelen van patienten met overmatige angstgevoelens. Vaak gaat dit gepaard met een rustgevend middel of zelfs algehele verdoving.

De meeste mensen met echte angst, nemen de eerste stap pas weer als de problemen echt groot zijn geworden. Zelfs dan zijn er mensen die liever met veel pijn en een slecht gebit blijven lopen, dan een bezoekje aan de tandarts te brengen. Het slechte gebit heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid, maar zelfs ook voor het sociale leven.

Angst tandarts voor bange mensen

Deze tandarts weet hoe hij of zij om moet gaan met angstige patiënten. Er wordt ruim de tijd voor een behandeling genomen waardoor deze voor de patiënt een stuk prettiger zal zijn. Stap voor stap wordt alles wat er gebeurt met de patiënt doorgenomen zodat deze weet wat er zal gebeuren. Er wordt ook meestal een signaal afgesproken dat de patiënt kan gebruiken als hij of zij het even benauwd krijgt. Zo kan de behandeling tijdelijk gestopt worden en de patiënt kan weer wat tot rust komen.

Behandeling onder narcose

Mensen die echt te bang zijn om naar de tandarts te gaan, kunnen ook kiezen voor een behandeling met een lichte narcose waardoor men helemaal niets van de behandeling meekrijgt.

Narcosemiddel voor een pijnloze behandeling

Het narcosemiddel dat gebruikt wordt zorgt ervoor dat je snel in slaap valt, maar ook snel weer wakker bent. De tandarts kan rustig het werk doen wat er moet gebeuren, omdat de anesthesioloog je goed bewaakt. Naast de narcose die je toegediend krijgt, wordt er ook gewerkt met een plaatselijke verdoving op de plekken die behandeld moeten worden. Dit is niet om pijn te voorkomen, maar om het bloeden minder te maken. Het middel dat gebruikt wordt maakt je ook niet misselijk, maar dit zal natuurlijk ook van de persoon zelf afhangen hoe hij of zij op het middel reageert.

Intake anesthesioloog

Als je een afspraak maakt, dan zal er niet direct iets gebeuren. Je krijgt eerst een intake gesprek waarbij alles goed wordt uitgelegd zodat je weet wat er gaat gebeuren. Je leert de tandarts kennen en ook de anesthesioloog. Je hebt na het intake gesprek een duidelijk overzicht van wat er allemaal gaat gebeuren en ook wat de kosten zullen zijn. Realiseer je wel altijd dat een narcose nooit zonder gevaren is en dat je echt goed moet afwegen of deze behandeling wel echt nodig is voor je.

vriendelijke-tandarts

Verdoving toegediend krijgen bij de tandarts

Een behandeling bij de tandarts kan zo nu en dan pijnlijk zijn. De tandarts zal dan ook voorstellen om met een verdoving te werken. Dit is meestal een plaatselijke verdoving die door middel van een klein prikje of enkele prikjes wordt toegediend bij en op de plaats waar de behandeling plaats zal vinden.

De verdoving is normaliter vloeibaar en heeft een vieze smaak. De tandarts zal dan ook zeker proberen om deze vloeistof niet in de mond terecht te laten komen.

Geen pijn met een verdoving
De verdoving zal er voor zorgen dat je geen pijn meer voelt. Er wordt voldoende verdoving aangebracht, om de behandeling zonder dat je pijn ervaart te voltooien. Het kan soms zijn dat de verdoving langzaam gaat uitwerken als de behandeling nog niet voltooid is. Laat dit de tandarts direct weten, zodat deze wat extra verdoving kan toevoegen en verder kan gaan met de behandeling.

Bijwerking van een verdoving
Na de verdoving voelen je mond of je lippen vaak dik en tintelend aan, maar dit gaat na een bepaalde tijd weer over. Het is een teken dat de verdoving goed werkt. Na de behandeling zal het gevoel nog enkele uren zo blijven en praten, eten en drinken is hierdoor wat moeilijker. Vind je het gevoel onprettig, dan kun je van te voren aan de tandarts vragen of hij of zij daar wat aan kan doen. De meeste tandartsen hebben namelijk een zalfje ervoor, zodat het minder gevoelig wordt.

Lachgas als verdoving
Sommige tandartsen werken met lachgas als verdoving. Lachgas zorgt voor een ontspannen gevoel en neemt de stress weg. Het lachgas wordt toegediend via een neuskapje. Het is de bedoeling dat je tijdens het toedienen van het lachgas goed in en uit ademt. Zo werkt het gas sneller en voorkom je dat je er misselijk van wordt. Het lachgas mag absoluut niet gebruikt worden tijdens een zwangerschap. Het lachgas werkt zo sterk dat je ook enige tijd moet wachten voordat je weer aan het verkeer kunt deelnemen. Het is dan ook aan te raden om eenA tweede persoon mee te nemen die kan rijden. Het lachgas wordt vooral gebruikt door mensen die angstig zijn als ze bij de tandarts zijn. Weet je niet zeker of je eigen tandarts gebruik maakt van lachgas, dan kun je dat gewoon navragen. Mocht je eigen tandarts dit niet gebruiken en wil je liever wel met lachgas behandeld worden, dan kan je eigen tandarts je doorverwijzen naar een tandarts die het wel gebruikt.

Andere verdovende middelen
Een tandarts kan ook een kalmerend medicijn toedienen. Dit werkt vrij lang en je herinnert je ook minder van de behandeling. Het toedienen van het medicijn heet premedicatie en het bekendste medicijn dat gebruikt wordt is dormicum. Mocht je echt helemaal weg willen zijn tijdens een behandeling, dan hebben sommige tandartsen de mogelijkheid om je onder gehele narcose te behandelen. Dit kan alleen gebeuren bij tandartsen in ziekenhuizen of klinieken.