Angstpatiënten FAQ

Angst en gebitsverwaarlozing gaan vaak samen. Er zijn in Nederland meer dan 1.000.000 mensen echt bang voor de tandarts. De angst is vaak zo groot dat zelfs een controle afspraak jaren wordt verschoven.

Bij veel van onze patiënten vormt dit de oorzaak van hun problemen. Een goede tandaarts legt patiënten steeds uit wat er gaan gebeuren. Hierdoor gaan ze zich op hun gemak voelen, wat blijkt uit de terugkoppeling van hun ervaringen. Er zijn ook speciale angsttandartsen, die zich specicialiseren in het behandelen van patienten met overmatige angstgevoelens. Vaak gaat dit gepaard met een rustgevend middel of zelfs algehele verdoving.

De meeste mensen met echte angst, nemen de eerste stap pas weer als de problemen echt groot zijn geworden. Zelfs dan zijn er mensen die liever met veel pijn en een slecht gebit blijven lopen, dan een bezoekje aan de tandarts te brengen. Het slechte gebit heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid, maar zelfs ook voor het sociale leven.

Angst tandarts voor bange mensen

Deze tandarts weet hoe hij of zij om moet gaan met angstige patiënten. Er wordt ruim de tijd voor een behandeling genomen waardoor deze voor de patiënt een stuk prettiger zal zijn. Stap voor stap wordt alles wat er gebeurt met de patiënt doorgenomen zodat deze weet wat er zal gebeuren. Er wordt ook meestal een signaal afgesproken dat de patiënt kan gebruiken als hij of zij het even benauwd krijgt. Zo kan de behandeling tijdelijk gestopt worden en de patiënt kan weer wat tot rust komen.

Behandeling onder narcose

Mensen die echt te bang zijn om naar de tandarts te gaan, kunnen ook kiezen voor een behandeling met een lichte narcose waardoor men helemaal niets van de behandeling meekrijgt.

Narcosemiddel voor een pijnloze behandeling

Het narcosemiddel dat gebruikt wordt zorgt ervoor dat je snel in slaap valt, maar ook snel weer wakker bent. De tandarts kan rustig het werk doen wat er moet gebeuren, omdat de anesthesioloog je goed bewaakt. Naast de narcose die je toegediend krijgt, wordt er ook gewerkt met een plaatselijke verdoving op de plekken die behandeld moeten worden. Dit is niet om pijn te voorkomen, maar om het bloeden minder te maken. Het middel dat gebruikt wordt maakt je ook niet misselijk, maar dit zal natuurlijk ook van de persoon zelf afhangen hoe hij of zij op het middel reageert.

Intake anesthesioloog

Als je een afspraak maakt, dan zal er niet direct iets gebeuren. Je krijgt eerst een intake gesprek waarbij alles goed wordt uitgelegd zodat je weet wat er gaat gebeuren. Je leert de tandarts kennen en ook de anesthesioloog. Je hebt na het intake gesprek een duidelijk overzicht van wat er allemaal gaat gebeuren en ook wat de kosten zullen zijn. Realiseer je wel altijd dat een narcose nooit zonder gevaren is en dat je echt goed moet afwegen of deze behandeling wel echt nodig is voor je.